Kontakt

Matej BOROVSKÝ
Ružová dolina 25
821 09 BRATISLAVA
SLOVAKIA

e-mail: maco@borovsky.sk
tel.: +421 905 424 528